Usługi w zakresie BHP

Dodatkowym zakresem usług wprowadzonym przez nasze Biuro są usługi w zakresie BHP przez firmę współpracującą w zakresie: Reprezentacji firmy przed organami nadzoru państwowego Pomocy w realizacji wystąpień i nakazów pokontrolnych Pośrednictwa organizowaniu badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w  środowisku pracy Szkoleń BHP i PPoż. (szkolenia przeciwpożarowe) wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych … Czytaj dalej Usługi w zakresie BHP