Podatkowa książka przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności: Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT Miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego Sporządzanie i dostarczanie do … Czytaj dalej Podatkowa książka przychodów i rozchodów